PİGMENTLER

STARPLAS KİMYA

PİGMENTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Bütün doğal ve yapay renkleri oluşturan moleküllere “pigment” adı verilir. Pigment molekülleri, belli bir enerji ile harekete geçerler. Renklerin oluşmasındaki tüm aşamalarda ışığın etkisi vardır. Pigmentlerle ışık arasında da ilişki vardır. Güneş ışığı, canlılardaki renk molekülleri veya pigment molekülleri için önemli ve gereklidir.

Pigmentlerin üretiminde aranan özellikler şunlardır; ultraviyole ışınlara karşı dayanıklılığı, ısı kararlılığı, toksitesi, renk verme mukavemeti, boyanması, dağılımı, şeffaflığı veya opaklığı, alkalilere ve asitlere karşı direnci, pigmentler arasındaki reaksiyonları ve etkileşimleridir.

Günümüzde kullanılan organik pigmentlerin çoğu petrol kaynaklı ve sentetiktir. Bunların üretiminde ise çok miktarda zehirli atık ortaya çıkar. Sentetik inorganik pigmentlerse daha basit kimyasal reaksiyonlar sonucu üretilir. Minerallerden oluşan doğal inorganik pigmentler toprakta ve kayaçlarda bulunur ve binlerce yıldır boyar madde şeklinde kullanılmaktadır. Pigmentler mimari projelerde kireç, çimento, kireç suyu, kazein, mum ve yağ gibi bağlayıcılarla kullanılıp boya üretiminde görev alır. Sonsuz renk tonu meydana getirmek için pigmentler karıştırılabilir.

Organik pigmentler bitki veya hayvan kaynaklı iken, inorganik pigmentler tuz veya metal oksit olabilir. Pigment molekülleri, belli bir enerji ile çalışır. Renk oluşumunun tüm adımlarında ışığın etkisi vardır. Pigmentler, UV ışığın belli dalga boylarını seçici şekilde emdikleri ve yansıttıkları için renkler görünür.

Pigment seçerken; Ton ve istenen renk derinliğine, ışık hastalığı gibi gerekli teknik özelliklerine, temel renklerine ve bunlardan elde edilen türlere, çevre yasalarına ve maliyet faktörlerine dikkat edilmelidir.