KAYDIRICILAR

STARPLAS KİMYA

KAYDIRICILARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

PVC’nin işlenmesi sırasında ortaya çıkan baskı ve kuvvetleri azaltmak için ortama katılan düşük molekül ağırlıklı maddelerdir. Kaydırıcılar, polimerin işlenme özelliklerini geliştirirler ve iyileştirir. Kötü dengelenmiş kaydırıcı sistemler, işleme ekipmanının yüzeyinde katı maddelerin birikmesine neden olur ve bu durumda ekipman devre dışı bırakılıp temizlenmesine neden olur. Kısaca polimerlerin işlenmesi sırasında karşılaşılan problemleri ortadan kaldırırlar.

Kaydırıcılar kendi aralarında iç kaydırıcılar ve dış kaydırıcılar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

İç kaydırıcılar: İç kaydırıcılar, PVC ile daha iyi uyumluluk gösteren maddelerdir. Bunlar, PVC içerisinde iyi çözünürler ve polimer molekülleri arası kuvvetleri zayıflatarak moleküller arası sürtünmeyi azaltırlar. Böylece polimerin akışkanlığını artırarak üretimin yükselmesini sağlarlar. İç kaydırıcıların çoğu PVC’nin camsı sıcaklığı (Tg) ve diğer bazı özelliklerini düşürürler. İç kaydırıcıların kullanılmasıyla plastik yüzeyine yazı yazılması ve yüzeyin boyanması sırasında bir sorunla karşılaşılmaz.

Dış Kaydırıcılar: İşleme sıcaklıklarındaki PVC bileşimleri ile uyumsuzluk gösteren (PVC içinde çözünmeyen veya homojen bir şekilde dağılmayan) maddelerdir. Dolayısıyla bu tür kaydırıcılar, PVC bileşikleri ile işleme ekipmanlarının metal yüzeyleri arasında ara yüzey olarak davranırlar ve erimiş PVC’nin işleme ekipmanına yapışmasına engel olurlar. PVC’nin işleme ekipmanı içindeki davranışı, dış kaydırıcı içeriğine bağlıdır. Ayrıca bu maddeler plastikleştirme işlemi sırasında polimer partikülleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak ısı yükselmesini engellerler.